Väčšina kníh uvádza ako zakladateľa teórie pravdepodobnosti veľkého francúzskeho matematika a filozofa Blaisa Pascala. Mladý Pascal v polovici 17. storočia v spolupráci s niekoľkými priateľmi použil zložitú kombináciu geometrie a algebry a vytvoril prvú systematickú matematickú metódu na výpočet pravdepodobnosti budúcich udalostí. Jeden z jeho priateľov sa snažil použiť tento vzorec na zaobstaranie si živobytia pomocou tajnej (aj keď malej) výhody pri hazardných hrách. Pascalova metóda sa začala využívať v obchode, pri riadení rizík a poistení a na predpovedanie hospodárskych trendov a strát. Jej skutočný význam si ľudia začali uvedomovať až po jeho smrti.

Poznatky, ktoré vďaka tomu získala veda a technika, spolu s novými nástrojmi vyvinutými na analýzu rizikových rozhodnutí, radikálne zmenili spôsob, akým ľudia začali uvažovať o neistote a vnímať budúcnosť. Táto teória mala priamy vplyv na to, ako sa ľudia rozhodovali, a následne aj na to, ako žili.


Zdieľať: