Hudson sa dopočul, že farár jedného miestneho cirkevného zboru vlastní dobrú knihu o Číne pod názvom Súčasnosť a budúcnosť Číny, ktorú napísal Walter Medhurst. Vedel, že Medhurst dal vytlačiť Biblie v čínštine a preobliekol sa za domorodca, aby ich mohol pašovať po riekach do vnútrozemia. Hudson sa nemohol dočkať, kedy si knihu prečíta a dozvie sa o Medhurstových dobrodružstvách.

„Smiem si od vás požičať knihu Waltera Medhursta?“ úctivo poprosil pána farára.

„Iste,“ odvetil farár. „Ale som zvedavý, čo chce syn lekárnika robiť s takou knihou.“

„Mám v úmysle stať sa misionárom v Číne, pane,“ povedal Hudson. „Potrebujem sa o tejto krajine čo najviac dozvedieť.“

„Ako si chcete zaplatiť cestu a živiť sa po príchode do Číny?“ vyzvedal pán farár.

„Tak ako učeníci v Novej Zmluve. Keď ich Ježiš vysielal slúžiť ľuďom, prikázal im, aby si sebou nič nebrali. Aj ja budem dôverovať Bohu, že sa postará o moje potreby,“ povedal sebaisto Hudson.

Pán farár sa usmieval. „Niečo vám poradím, mladý muž,“ povedal láskavým hlasom. „Keď budete starší, budete múdrejší. Uvidíte, že táto myšlienka bola dobrá, keď Kristus žil na zemi, ale nie dnes.“

Hudsona slová Božieho muža prekvapili, ale neodradili. Ako misionár prežil v Číne 51 rokov a tam aj zomrel.


Zdieľať: