V National Mall vo Washingtone, D.C., sa nachádza niekoľko významných miest, napríklad Lincolnov a Washingtonov pamätník. Pribudol tam aj pamätník Martina Luthera Kinga Jr. Je to naozaj ohromujúci monument. Na stenách je vyrytých niekoľko jeho citátov, vrátane toho z roku 1963: „Temnota nemôže vyhnať tmu, dokáže to iba svetlo. Nenávisť nemôže vytlačiť nenávisť, to môže urobiť iba láska.“

Možno sme niekedy v pokušení použiť silu, silné slová, postavenie, moc, kontrolu či iné formy nátlaku, aby sme zvíťazili alebo presadili svoje. Boh nás však žiada, aby sme nasledovali Ježiša a prejavovali lásku, odpustenie a pokoru.


Zdieľať: