Skoro ráno som vstal, aby som z brehu videl východ slnka. Zrazu som počul jemný hlas: „Miluješ ma“?

„Pravdaže, Ty si môj Pán a Spasiteľ.“

Potom sa ma spýtal: „Ak by si bol telesne postihnutý, aj tak by si ma miloval?“ Bol som v rozpakoch. Pozrel som sa na svoje ruky a nohy. „Áno, Pane, bolo by to ťažké, ale stále by som Ťa miloval.“

„Keby si bol slepý, miloval by si moje stvorenie?“

„Ako môžem milovať, keď nevidím?“ Myslel som na nevidiacich, koľkí z nich napriek slepote milujú Boha a jeho stvorenie. „Áno, miloval by som Ťa.“

Pán sa ma spýtal: „Keby si bol hluchý, počúval by si moje slovo?“ Ako to myslí? Pochopil som, že počúvať Božie slovo sa nedá len ušami, ale aj srdcom. „Áno, Pane, počúval by som Tvoje slovo.“

Pán sa ma spýtal: „Keby si bol nemý, chválil by si moje meno?“ Nemý a bez hlasu? Môj Boh chce, aby sme mu spievali celým srdcom a dušou. Aj keď to nemusí byť piesňou. „Áno, chválil by som Tvoje meno.“

„Naozaj ma miluješ?“

Bez pochybností a smelo som povedal: „Áno, Pane, milujem Ťa.“

Boh sa ma spýtal: „Prečo potom hrešíš? Prečo v časoch pohody odo mňa odchádzaš? Prečo sa modlíš len vtedy, keď ti je zle? Prečo spievaš a hľadáš ma len na bohoslužbe? Prečo si taký sebecký? Prečo sa za mňa hanbíš? Prečo nešíriš dobrú správu? Prečo sa v problémoch sťažuješ iným, keď ti ponúkam svoje rameno? Prečo sa vyhováraš, keď ti dávam príležitosť slúžiť?“

Nezmohol som sa na slovo. Po lícach sa mi kotúľali slzy. „Máš dar života. Požehnal som ťa nadaním, aby si mi slúžil. Zjavil som ti svoje slovo, no nehľadáš v ňom múdrosť pre život. Chcel som ti niečo povedať, nepočúval si. Ukázal som ti požehnanie, ale odvrátil si oči. Na všetky tvoje modlitby som odpovedal. Naozaj ma miluješ?“

„Odpusť mi, Pane, nie som hodný byť Tvojím dieťaťom. Prečo mi stále odpúšťaš? Prečo ma stále miluješ?“


Zdieľať: