Každý deň sa niekoľkokrát spýtame: Koľko je hodín? Kedy príde návšteva? Kedy už skončí pracovná doba? Mám ešte čas na hranie? Už treba ísť spať?

Urobme pokus. Jeden deň nechajme hodinky doma. Vypnime presný čas na mobile alebo smartfóne. Zvesme kuchynské hodiny. Skryme budík a vypnime hodiny na počítači. Potom počítajme, koľkokrát sa pozrieme na prázdne zápästie alebo na mobil či stenu, kde viseli hodiny.

Stále sa akosi cítime byť pod tlakom. „Dnes nemám čas!“ „Rád by som si našiel čas pre rodinu!“ „Na to som si nikdy nenašiel čas!“

Každé hodiny nám ukazujú aktuálny čas. Ale aj niečo viac. Každé hodiny sa nám prihovárajú. Každé tiknutie izbových hodín, každé bliknutie digitálneho budíka, každé naskočenie novej číslice na smartfóne nám pripomína: „Je ČAS hľadať Boha.“ Lebo čas milosti sa raz skončí.


Zdieľať: