Istý muž pricestoval vlakom do vzdialeného mesta. Chcel sa sem s rodinou presťahovať. Bol však zvedavý, akí ľudia v meste žijú. Na námestí uvidel skupinu diskutujúcich, pristúpil k nim a spýtal sa: „Aké je toto mesto a akí ľudia tu žijú?“

Miestni obyvatelia sa naňho nechápavo pozreli. Po chvíli sa však jeden z nich spamätal a cudzinca sa spýtal: „A z akého mesta prichádzate vy? Akí sú jeho obyvatelia?“

Cudzinec odpovedal: „Mesto, kde teraz bývam, je dosť hlučné a s obyvateľmi sa nedá dobre vychádzať.“

Muž mu bez váhania odpovedal: „Aj toto mesto je hlučné a žijú tu asi takí istí ľudia.“ Cudzinec nasadol na najbližší vlak a nikdy sa sem nevrátil.

O niekoľko dní vystúpil z vlaku iný cudzinec. S úsmevom na tvári pristúpil ku skupine miestnych obyvateľov a veselo povedal: „Zdravím vás! Hľadám mesto, kde by som sa natrvalo usadil. Ako sa vám tu žije?“

Ten istý muž, ktorý sa pred niekoľkými dňami rozprával s jeho predchodcom, mu položil tú istú otázku: „Z akého mesta prichádzate? Akí sú jeho obyvatelia?“

S tým istým radostným tónom v hlase muž odpovedal: „Prichádzam z mesta, kde sa mi býva celkom dobre. Aj ľudia sú tam láskaví a priateľskí.“

Domáci obyvateľ mu bez váhania odpovedal: „Aj tu nájdete rovnakých ľudí.“


Zdieľať: