V jednom zbore sa učiteľ spýtal detí, ako podľa ich predstáv anjeli v nebi konajú Božiu vôľu.

Prvé dieťa odpovedalo: „Anjeli ju vykonajú hneď.“

Druhé povedalo: „Robia to usilovne.“

Tretie dieťa poznamenalo: „Oni konajú Božiu vôľu vždy.“

Štvrté dodalo: „Robia to celým srdcom.“

Nakoniec vstal malý chlapček a povedal: „Urobia to bez toho, aby sa pýtali, prečo to majú urobiť.“


Zdieľať: