Jedného večera som nešiel na prednášku, ale vybral som sa kúpiť drogy pre brata. Keď všetko okolo mňa stíchlo, počul som hlas, ktorý hovoril: „Je toto naozaj to, o čo ti v živote ide?“ Ten hlas som už počul, keď som bol vo väzení. Bol to Boh. Kľakol som si a prvýkrát v živote sa modlil. „Ježiš, pomôž mi! Som veľmi hriešny. Chcem, aby si vstúpil do môjho života.“ V tú noc som Bohu odovzdal svoj problém so závislosťami a on ma od nich oslobodil.

Dal som sa do poriadku a nechal si ostrihať dlhé vlasy. Ľudia si všimli, že sa mením. Tešili sa, ale môj brat sa hneval. Keď počul, že počúvam kresťanskú hudbu, rozbil mi rádio. Za normálnych okolností by som reagoval agresívne, ale teraz moje srdce zaplavil pokoj a ja som sa nerozhneval. Obaja sme zostali prekvapení.

Členovia cirkvi mi pomáhali rásť vo viere. Rok po tom, čo som bol pokrstený, som prestal pracovať na stavbe a stal sa knižným evanjelistom – a to napriek tomu, že som nevedel čítať ani písať.

Pretože som nevedel čítať, Bibliu som počúval z nahrávok. Počúval som aj rôzne nahraté knihy. Boh mi dal dobrú pamäť, vďaka čomu som si zapamätal, čo som počul. Boh ma naučil rozprávať na verejnosti a prezentovať sa. Stal sa zo mňa úspešný kolportér. Pamätal som si množstvo biblických textov, preto som mohol študovať Bibliu s inými ľuďmi. Počas evanjelizačných prednášok som pracoval ako dobrovoľný biblický pracovník. Boh ma v tejto práci požehnával. Napokon som sa stal zástupcom vedúceho knižnej evanjelizácie na Barbadose.

Jedného dňa som v adventistickom kníhkupectve stretol mladú učiteľku. Zoznámili sme sa a po nejakom čase som ju požiadal o ruku. Vzali sme sa. Nebolo pre ňu jednoduché naučiť ma písať a čítať.

Boh mi veľmi pomáha v mojej práci kolportéra. Mladá žena, ktorá stratila oboch rodičov, chcela spáchať samovraždu. Porozprával som jej niečo zo svojej minulosti a potom sme sa spolu modlili. Spolu so svojou sestrou prijali Ježiša a Boh zmenil ich život.

Viem, že Boh môže zmeniť každého človeka. Veď zmenil aj mňa.

Lionel Walcott


Zdieľať: