Keď Matka Tereza založila Kongregáciu misionárok lásky, nechcela prijať od vlády nijakú podporu. Nechcela prijať ani nijaký finančný príspevok od cirkvi. Vysvetlila to takto: „Nechcem pre naše sestry žiadne materiálne zabezpečenie. Nechceme mať žiadne účty v banke ani akékoľvek iné isté prostriedky na živobytie. Musíme postupovať s nádejou v Božiu prozreteľnosť.“ Tereza verila, že Pán, ktorý sa stará o kvety a o poľnú trávu, sa o to viac postará o jej sestry.


Zdieľať: