V jednej triede medzi prvákmi položila pani učiteľka deťom otázku: Aký je rozdiel medzi človekom a zvieraťom?

Ako by ste odpovedali?

Je veľa vecí, ktorými sa človek líši od zvieraťa. Každý by mohol uviesť niečo iné.

Viete, akú odpoveď dáva Boh prostredníctvom proroka Izaiáša?

„Vôl pozná svojho gazdu, osol jasle svojho pána, ale Izrael nepozná, môj ľud nechápe.“ (Izaiáš 1,3) Často si namýšľame, že sme múdrejší ako zvieratá. Ale, žiaľ, niekedy je opak pravdou.


Zdieľať: