Na začiatku 19. storočia sa vedúci činitelia jedného malého zboru v Škótsku stretli so svojím starým kazateľom a žiadali ho, aby odstúpil. Aký dôvod uviedli? Sťažovali sa, že v ich zbore sa za celý rok ani jediný človek nerozhodol pre Krista. „Jeden by sa predsa len našiel,“ bránil sa kazateľ, „malý chlapec Bob.“

Po chvíli si spomenuli. Tento chlapec nielen vyznal, že Ježiš je jeho Pán a Spasiteľ, ale o niekoľko mesiacov neskôr, na istom misijnom stretnutí, urobil niečo výnimočné. Keď sa zbierali dary a košík putoval z rúk do rúk, tento chlapec poprosil muža, ktorý dary zbieral, aby položil košík na zem. Potom si vyzul topánky, postavil sa do košíka a povedal: „Ja odovzdávam Bohu seba, pretože to je všetko, čo mám.“

Tohto chlapca vďaka tomu, čo urobil, spoznalo veľa ľudí po celom svete. Vážili si ho všetci, ktorí milovali Boha naozaj úprimne. Jedným z nich bol aj nadaný misionár v Afrike – Robert Moffat. A ak niekto pracoval na tomto čiernom kontinente ešte oddanejšie a vernejšie, tak to bol Moffatov zať – David Livingstone.


Zdieľať: