Jedného dňa vošla Matka Tereza do lekárne s dlhým zoznamom liekov, ktoré potrebovala. Keď prišla na rad, ukázala lekárnikovi zoznam a poprosila ho: „Mohli by ste nám, prosím, dať tieto lieky zadarmo pre chudobných?“

Lekárnik odvetil: „Pani, vošli ste do nesprávnych dverí. Odíďte, prosím, aby som sa mohol ďalej venovať svojej práci.“

Matka Tereza vyšla von, sadla si a začala sa modliť. Zrazu sa objavil lekárnik a niesol tri balíčky. „Tu sú lieky, ktoré potrebujete,“ povedal. „Vezmite to odo mňa ako dar.“


Zdieľať: