1. Mám ešte malé ruky; prosím nečakaj, že keď si usteliem, nakreslím obrázok alebo hodím loptu, bude to dokonalé a bezchybné. Mám krátke nohy, spomaľ svoj krok, aby som ti stačila.

2. Nehľadím na svet tvojimi očami. Dovoľ mi, aby som ho bezpečne poznávala; neobmedzuj ma zbytočne.

3. Domáce práce tu budú vždy, ale moje detstvo len krátko. Nájdi si čas vysvetliť mi veci a divy nášho krásneho sveta a rob to ochotne.

4. Som citlivá, prosím, nekarhaj ma a nepoúčaj celý deň (ani tebe by nebolo príjemné, keby ti vždy vyčítali tvoju zvedavosť). Správaj sa ku mne, ako by si chcela, aby sa správali k tebe.

5. Som zvláštnym darom od Boha. Váž si ma, ako to Boh chcel – ber ma na zodpovednosť za moje konanie, dávaj mi rady do života a usmerňuj ma láskavým spôsobom.

6. Aby som rástla, potrebujem tvoje povzbudenie (nie však prázdnu chválu). Tvoja kritika musí byť konštruktívna. Pamätaj si, že môžeš kritizovať veci, ktoré robím, ale nie mňa.

7. Dovoľ mi slobodne rozhodovať o svojich veciach. Dovoľ mi urobiť chybu, aby som sa z nej mohla poučiť. Len tak sa naučím robiť rozhodnutia, ktoré si vyžaduje život.

8. Nerob veci, ktoré som urobila, po mne ešte raz. Potom mám dojem, že moja námaha nesplnila tvoje očakávania. Viem, že je to ťažké, ale neporovnávaj ma s mojím bratom alebo sestrou.

9. Neboj sa nechať nás niekedy samých. Deti si potrebujú na chvíľu „oddýchnuť“ od rodičov a rodičia od detí. Okrem iného, je to krásny spôsob ako nám deťom ukázať, že vaše manželstvo je niečo neobyčajné.

10. Choď so mnou pravidelne na bohoslužbu a do kostola alebo cirkevného zboru; dáš mi tým dobrý príklad. Rada sa učím nové veci o Bohu.


Zdieľať: