Malá fľaštička, v ktorej bol moč, bola položená na stole vynikajúceho profesora medicíny na oxfordskej univerzite. Pred sebou mal triedu plnú mladých študentov medicíny s doširoka otvorenými očami. Počúvali jeho prednášku o tom, aké dôležité je všímať si každý detail. Aby túto myšlienku zdôraznil, vyhlásil: „Táto fľaštička obsahuje vzorku na rozbor. Často sa dá podľa chuti určiť choroba, ktorou pacient trpí.“
Ponoril prst do tekutiny a priložil si ho k ústam. Pokračoval: „Teraz nechám fľašu kolovať a poprosím vás, aby každý z vás urobil to isté, čo som urobil ja. Azda sa tak naučíte význam tohto postupu a určovania diagnózy prípadu.“
Fľaša putovala po triede z jedného radu do druhého. Každý študent opatrne strčil prst dnu a statočne so zamračeným výrazom tváre ochutnal obsah. Keď sa fľaša vrátila k Dr. Oslerovi, povedal: „Páni, teraz určite pochopíte, čo som chcel povedať, keď som hovoril o detailoch. Keby ste boli pozorní, všimli by ste si, že do fľaše som strčil ukazovák, ale do úst prostredník!“
V živote naozaj potrebujeme mať otvorené oči, rozmýšľať a venovať pozornosť tomu, čo nám chcú povedať druhí, ale aj tomu, čo nám prostredníctvom našich blížnych chce povedať náš Boh.


Zdieľať: