Na pustom morskom pobreží bol maják. Muž, ktorý mal na starosti jeho prevádzku, dostal olej do zásoby na jeden mesiac. Jeho úlohou bolo každú noc maják rozsvietiť, aby žiadna loď nenabúrala na skaliská alebo neuviazla v plytčine.

Jedného dňa za ním prišla akási žena a prosila ho o olej, aby jej dieťa mohlo byť v teple. Potom za ním prišiel farmár. Jeho syn potreboval olej do lampy, aby si mohol čítať. Ďalší muž potreboval olej do motora. Strážca majáku uznal ich potreby za dôležité a každému z nich dal toľko, aby ich uspokojil.

Lenže ku koncu mesiaca bola nádrž na olej v majáku celkom prázdna. Posledné dve noci maják nesvietil. Tri lode narazili na skaly a potopili sa. Viac než sto ľudí prišlo o život.

Keď sudca vyšetroval, prečo sa stali tieto nešťastia, muž vysvetlil, čo a prečo tak urobil. Vyšetrovateľ však trval na svojom: „Vy ste dostali jednu jedinú úlohu – postarať sa o to, aby maják každú noc svietil. Všetko ostatné bolo druhoradé. Nemáte nijakú výhovorku ani ospravedlnenie!“

V živote sa často ocitneme v podobnej situácii, keď sa nevieme rozhodnúť, čo je dôležitejšie. V takej chvíli nám pomôže modlitba.


Zdieľať: