Matka Ethel Watersovej mala 12 rokov, keď bola pod hrozbou smrti znásilnená. Ako dieťa bez akejkoľvek perspektívy ju vo Filadelfii a Camden vychovala jej stará matka, ktorá jej vôbec neprejavovala lásku. „Keď som bola malé dievča, bola som ako divá,“ spomína Ethel vo svojom životopise. „Bola som zlá. Pri krádežiach a bežnom výtržníctve som vždy stála v čele pouličného gangu.“ Na poslednom stretnutí za duchovné oživenie detí Ethel otvorila svoje srdce Bohu. Zmena bola zázračná. „Láska zaplavila moje srdce. Vedela som, že som našla Boha a že budem mať spojenca a blízkeho priateľa, ktorý ma bude posilňovať a povzbudzovať,“ povedala Ethel.
Duch, ktorý naplnil Ethel Božou láskou, ju v nasledujúcich takmer 50-tich rokoch použil zvláštnym spôsobom na pódiách i televíznych obrazovkách. Spolu so státisícami ostatných, ktorí na evanjelizačných prednáškach BillyhoGrahama počuli slečnu Watersovú spievať jej najznámejšiu pieseň „His Eye Is on the Sparrow“, som prežíval veľké požehnanie. Spievala to skutočne zo srdca, pretože bola presvedčená, že Boh bdie aj nad ňou.
Aj na sklonku života bola Ethel Watersová stále plná Božej lásky. Trápilo ju, či kresťania dovolia, aby Duch Svätý prostredníctvom nich zjavil túto lásku. Ako to Duch dokázal v Ethelinom živote? „Celý život som milovala Ježiša,“ hovorí, „ale myslím si, že skôr, ako som sa naučila milovať iných ľudí, musela som sa sama podriadiť Ježišovi.“


Zdieľať: