Nazlostený zamestnanec kráča smerom k pokladničnému okienku a ukazuje pokladníkovi obálku s výplatou. Vyberie peniaze a pomaly prepočítava celú sumu. Potom sa pozrie pokladníkovi do očí a povie: „Je tu o 20 Eur menej!“

Pokladník vezme obálku a odíde kúsok ďalej. Z obálky vyberie výplatnú pásku, aby skontroloval uvedenú sumu. So širokým úsmevom na tvári sa vracia späť k okienku a vysvetľuje: „Minulý týždeň sme vám omylom vyplatili o 20 Eur viac. Nemáte dôvod sťažovať sa.“

„Chápem, že každý sa môže sem-tam zmýliť. Jeden omyl viem prepáčiť,“ odpovedá nahnevaný zamestnanec, „ale dva razy za sebou, to je priveľa, nezdá sa vám!?“

Keď sa pomýli niekto v náš prospech, potom sa nám to nezdá až taká chyba. Horšie je to naopak…


Zdieľať: