Skôr, ako dal Dr. Madison Sarratt, ktorý bol dlhé roky profesorom matematiky na univerzite, svojim študentom test, napomenul ich týmito slovami: „Dnes u mňa robíte dve skúšky – jednu z trigonometrie a druhú z čestnosti. Dúfam, že obe zvládnete. Ak však musíte jednu nespraviť, potom neurobte tú z trigonometrie. Na svete je veľa dobrých ľudí, ktorí neprešli skúškou z trigonometrie, ale na svete niet dobrých ľudí, ktorí nezvládli skúšku čestnosti.“


Zdieľať: