Kritika môže byť dvojaká – konštruktívna a deštruktívna. Tou prvou sa snažíme človeka upozorniť na jeho chybu a pomôcť mu, aby to v budúcnosti robil lepšie. Druhá je jednoducho snahou ukázať na chyby druhého, a tým ho zhodiť.

Konštruktívna kritika je neoceniteľným zdrojom informácií pre tých, ktorí sú ochotní prijať ju. Často sa stáva, že veľa času venujeme ospravedlňovaniu sa, rôznym výhovorkám alebo zdôvodňovaniu svojich chýb. Namiesto toho by sme sa mali snažiť kritiku pochopiť a poučiť sa z nej.

Keď sa automaticky neobhajujeme a neuvádzame protiargumenty, konštruktívna kritika pre nás môže znamenať pomoc. Človek, ktorý nás kritizuje a robí to citlivo a pre naše dobro, sa zväčša v úlohe kritika necíti príjemne. Ak to robí preto, že nám chce pomôcť, mali by sme si ho vypočuť a oceniť jeho návrhy a pripomienky. Inak mu hrozí, že si nás znepriatelí, aj keď mu v podstate ide o náš prospech.


Zdieľať: