Na jednom medzinárodnom stretnutí mladých ľudí sa hovorilo o tom, ako najlepšie zvestovať evanjelium. Mladí ľudia rozprávali o propagačných prostriedkoch, literatúre, rozhlasovom a televíznom vysielaní, internete a rôznych ďalších prostriedkoch a možnostiach, ktoré máme dnes k dispozícii. Nakoniec sa prihlásilo k slovu jedno mladé dievča z Afriky a povedalo: „My neposielame do miest a dedín, kde chceme zvestovať evanjelium, knihy, a nepoužívame ani nijakú techniku. My tam pošleme veriacu rodinu, aby obyvatelia dediny videli, ako vyzerá kresťanský život.“


Zdieľať: