V Austrálii mám starého dobrého priateľa, ktorého život sa úplne líši od môjho. Kvôli telesnému hendikepu je nútený žiť v dome s opatrovateľskou službou. Nedávno som ho navštívil. Zveril sa mi, ako veľmi ho mrzí, že má obmedzené možnosti hovoriť s inými ľuďmi o Kristovi. „Snažím sa rozdávať kresťanské knihy,“ povedal mi, „a hovoriť o duchovných veciach. Zdá sa však, že nikto nemá záujem.“
Graeme rozdáva ľuďom malé letáky. Niekoľko ich dal aj mne, keď som bol za ním.

Dokonale milujúci,
nekonečne pravdivý,
všetko chápajúci,
aj tebe rozumejúci.
Neskonale láskavý,
úžasne blízky,
taký je Boh,
náš Otec.

Alebo:

Postavte okolo seba
malý plot z dôvery.
Priestor vo vnútri vyplňte láskou
a zostaňte v ňom.
Nehľaďte cez plánky
na zajtrajší deň.
Boh vám pomôže niesť všetko,
nech príde radosť či smútok.

Spomínam na Graema zatvoreného v dome s opatrovateľskou službou. Má tak málo možností a radosti. Ale drží sa viery. Dôveruje. Vďaka tomu je svedkom. Jeho verný život a jeho slová stúpajú k Bohu a slúžia na jeho slávu.


Zdieľať: