Viete, čo nás ťahá k zemi? Správne, je to gravitácia. Neviditeľná sila, ktorá spôsobuje obeh Zeme okolo Slnka, padanie dažďa z oblakov, oceánske prúdy a množstvo ďalších aspektov nášho každodenného života. Na prvý pohľad sa zdá, že gravitačná sila, s ktorou sa stretávame úplne všade, je pre nás jedným z najlepšie pochopených konceptov vedy. Opak je však pravda. Gravitácia je stále obrovskou neznámou a ukazuje, aké plytké sú naše poznatky o svete okolo nás.

Už Isaac Newton v roku 1686 skonštatoval, že gravitačná sila je príťažlivá sila medzi všetkými objektmi. Pochopil, že rovnaká sila, ktorá spôsobuje pád jablka zo stromu, drží aj Mesiac na obežnej dráhe. Fyzik Michael Faraday zistil, že gravitačná sila nemôže byť žiadnym spôsobom blokovaná.

Napriek obrovskému pokroku moderná veda stále nedokáže vysvetliť jeden zo základných aspektov fungovania vesmíru. Zdá sa, akoby gravitácia bola istá forma energie pochádzajúca „zvonku“. Všetky naše výskumy a poznatky o vesmíre sú v podstate založené na teórii gravitácie… Vesmír a jeho zákony sú veľmi komplikované.


Zdieľať: