Vôbec mi nezáleží na tom, či sa správam slušne a či som voči iným spravodlivá. Nemám ani trochu súcitu s bezbranným ľudstvom.

Privádzam ľudí do hrobu bez toho, aby som musela zabíjať. Rúcam šťastné domovy. Raním srdcia a ničím životy.

Nájdeš ma v kostolných laviciach medzi zbožnými, ale aj v krčme medzi bezbožníkmi. Som prefíkaná, chytrá, zlomyseľná a zákerná.

S pribúdajúcim vekom som stále silnejšia. Viem sa nebadane dostať aj tam, kde lakomstvo, upodozrievanie, nedôvera a urážky nikdy nepreniknú.

Za obeť mi padne také množstvo ľudí, ako je piesku na morskom brehu – a neraz celkom nevinných! Zožeriem všetkých – dobrých aj zlých.

Nikdy neodpúšťam a zriedkakedy zabúdam.

Vieš, ako sa volám?

Klebeta.


Zdieľať: