Ježišov príbeh je najúžasnejším príbehom zo všetkých príbehov. Zostúpil z nebeských výšin na najnižšiu priečku ľudskej spoločnosti – z kráľovstva slávy, kde nespočetné zástupy spievajú „svätý, svätý, svätý“ a klaňajú sa až k zemi, do zapáchajúceho chlieva.

Bol bohatý? Určite, patril mu celý vesmír. On všetko stvoril a udržiava. Celý vesmír má vo svojich rukách. Je Veliteľom nebeských zástupov.

„Zástupy počúvajú jeho príkazy a neúnavne prenášajú jeho príkazy cez moria a oceány.“

Všetku mu právom náleží. On je základom všetkého. On je Alfa aj Omega celého stvoreného vesmíru. On sa ale všetkého dobrovoľne vzdal. Odložil to bokom, nelipol na tom. Sám seba zmaril, stal sa služobníkom. Ponížil sa a v poslušnosti podstúpil smrť – a to smrť na kríži.

Nič na zemi mu nepatrilo. Všetko si musel požičať. Narodil sa v požičanej stajni. Učil z požičanej lode. Sýtil zástupy požičanými chlebmi a rybami. Na požičanom oslovi vošiel triumfálne do Jeruzalema. A nakoniec bolo jeho mŕtve telo uložené do požičaného hrobu. Ježiš nechcel, aby ľudí k nemu privádzalo niečo pozemské. Prial si, aby ich priťahovala krása nebeskej pravdy.

Vďaka jeho chudobe sme zbohatli. Všetky poklady večnosti sú naše – zadarmo! Máme veľké bohatstvo, priatelia, bohatstvo nádeje, bohatstvo života, bohatstvo vykúpenia, bohatstvo jeho lásky.


Zdieľať: