Modlitba je prostriedok, pomocou ktorého môžeme získať Božie požehnanie. Ak po ňom túžiš a chceš ho prijať, budeš to musieť povedať Bohu. Vo chvíli, keď svoju pozornosť upriamiš hore, všetko v nebi sa zastaví – a čaká.

U Mar 10 čítame o slepcovi, ktorý zavolal na Ježiša – a Ježiš sa zastavil.

Akási žena sa rozhodla urobiť posledný zúfalý pokus, aby bola uzdravená, a dotkla sa Ježišových šiat. Len čo sa jej prsty dotkli odevu, Ježiš sa zastavil.

Zacheus sa v srdci modlil na strome a túžil sa stretnúť s Ježišom – a Ježiš sa zastavil.

Keď Sýrofeničanka kričala o pomoc, Ježiš sa zastavil a uzdravil jej dcéru na diaľku.

Pri studni, v dome, v horách, na lodi, na vode, pod vodou – výsledok je vždy rovnaký: Keď svoju pozornosť upriamime v modlitbe k Bohu, všetko sa zastaví a Boh nám venuje svoju pozornosť. Je to niečo neuveriteľné. Čo ti teda bráni modliť sa? Máš azda málo času? Nevieš, ako mu máš povedať to, čo máš na srdci? Môžeš to napísať na papier, zaspievať v piesni, vyjadriť len v mysli, povedať nahlas – ale nepremárni šancu zastaviť svet a rozprávať sa s jeho Tvorcom. Chvíľa prežitá s ním zmení tvoj život.


Zdieľať: