Každý z nás zažil v živote prekvapivé situácie, ktoré zmenili náš pohľad na svet, alebo nás prinajmenšom donútili sa zamyslieť. Existujú také, ktoré sa nám stanú každý deň ale aj také, ktoré prídu len raz za život. Či už sú dobré, zlé, obyčajné alebo výnimočné, musíme z nich vyťažiť maximum.

Môj 75-ročný starý otec, ktorý keď mal 15 rokov oslepol na šedý zákal, povedal: „Tvoja stará mama je jednoducho tá najkrajšia vec na svete, nemyslíš?“ Na chvíľu som sa pozastavila: „Áno je. Stavím sa, že ti chýba pohľad na takú krásu.“ „Zlatíčko,“ povedal môj starký a pokračoval: „Ja vidím jej krásu každý deň. V skutočnosti ju vidím častejšie, než keď sme boli mladí.“


Zdieľať: