Možno ste už počuli príbeh o námorníkovi, ktorý sa po stroskotaní lode ocitol na akomsi ostrove. Keď ho domorodci našli, chytili ho, zdvihli na plecia, odniesli do dediny a posadili na svoj jednoduchý trón. Postupne sa dozvedel, že ich zvykom bolo každý rok urobiť niekoho kráľom, ktorý vládol jeden rok.

Celkom sa mu to páčilo, kým nezistil, čo sa stalo so všetkými predchádzajúcimi kráľmi. Keď sa doba panovania skončila, kráľa vyhnali na pustý ostrov, kde zomrel od hladu. S tým sa námorník zmieriť nechcel. A bol to celkom šikovný a dôvtipný muž, teraz dokonca kráľ, ktorý mal takmer rok času.

Preto prikázal svojim tesárom, aby zhotovili lode, pestovateľom, aby vysadili na tom ostrove ovocné stromy a vypestovali obilie a murárom, aby postavili domy. Keď rok uplynul a jeho vláda sa skončila, nevyhnali ho na pustý ostrov, ale na ostrov hojnosti.

Tento krátky príbeh je dobrým podobenstvom o živote. Každý z nás je malým kráľom svojho života, ktorý sa však jedného dňa skončí. Dobre si preto rozmyslime, čím ho vyplníme. Myslime viac dopredu.


Zdieľať: