Keď si kráľovná Viktória vypočula kázanie v katedrále sv. Petra, robila si starosti kvôli svojmu spaseniu. Na nasledujúcej bohoslužbe sa spýtala svojho kňaza, či si vôbec niekto môže byť istý tým, že pôjde do neba. V jeho odpovedi nebol ani náznak istoty, ktorú dával Pavel Títovi. „Nepoznám spôsob, ako by človek mohol získať túto istotu,“ povedal jej kňaz.
O tejto príhode čítal v novinách John Townsend, londýnsky pastor. Chcel kráľovnej pomôcť. So srdcom plným lásky poprosil kráľovnú, aby si v Písme prečítala nasledujúce texty – Ján 3,16 a Rim 10,9.10, kde sa hovorí o spasení vierou v Pána Ježiša Krista pre tých, ktorí v neho veria a prijímajú, čo pre nich vykonal.
Ak máš túto istotu vo svojom srdci, Duch Svätý ťa použije ako posla tejto istoty, podobne ako použil Pavla a Johna Townsenda.


Zdieľať: