Jeden kresťan navštívil hinduistu z vysokej spoločenskej triedy, aby mu rozprával o svojom náboženstve. Hinduista svojho hosťa prekvapil slovami: „Poviem vám, čo je hlavným problémom vás, kresťanov: Nie ste takí dobrí ako vaša kniha!“

Tým, ktorí veria, že Biblia je Božie slovo a že je vodcom a pravidlom ich života, sa ťažko počúva, že nie sú takí dobrí ako ich kniha.


Zdieľať: