Jeden mladý muž nešťastne vkročil do križovatky – doslova priamo pod auto. V poslednom okamihu ho však jeden starší pán strhol dozadu. Stal sa jeho záchrancom. Mladík sa mu poďakoval. Uvedomil si, že má o jedného priateľa v živote viac. Bol šťastný.

Neskôr sa tento mladý muž pre svoj zlý život dostal do sporu so zákonom a bol uväznený. Keď nastal okamih súdu a sudca vchádzal do súdnej siene, všetci sa postavili. Naraz sa súdený mladík usmial, pretože v sudcovi spoznal svojho záchrancu z križovatky. Rozžiarili sa mu oči.

„Veď ja vás poznám. Vy ste mi pred časom zachránili život,“ vykríkol nahlas. Skôr než si sudca sadol, obrátil sa k mladému mužovi a povedal: „Priateľu, aby nedošlo k nedorozumeniu. Vtedy na križovatke som bol vaším záchrancom, ale dnes som vaším sudcom. Budem vás spravodlivo súdiť podľa platných zákonov tejto krajiny.“ Mladý muž zosmutnel.

Na poslednom súde to môže byť inak. Ježiš Kristus môže byť súčasne naším sudcom i záchrancom.


Zdieľať: