Istý muž z Kansas City bol pri jednom výbuchu vážne poranený. Okrem znetvorenej tváre stratil zrak a obe ruky. Bol to človek, ktorý len nedávno uveril v Ježiša Krista. Najviac ho trápilo to, že si už nebude môcť čítať zo svojej Biblie. Nepomohla by mu ani Biblia napísaná Braillovým písmom, pretože nemal ani jednu ruku.

Po nejakom čase sa dopočul, že jedna pani v Anglicku číta Braillovo písmo perami. Svitla mu nová nádej. Zaobstaral si niektoré biblické knihy v Braillovom písme. Bol veľmi zdesený keď zistil, že nervové zakončenia na jeho perách sú takmer necitlivé. Zrejme boli takisto zničené pri výbuchu. Keď si stránky stále znova a znova prikladal k perám, náhodou sa dotkol papiera jazykom a zacítil jednotlivé znaky. Vtedy ho napadlo: „Budem čítať Bibliu jazykom.“

Predstavte si, že tento človek sa naučil čítať jazykom a takýmto spôsobom „prečítal“ celú Bibliu štyrikrát.


Zdieľať: