Pesimista sa zameriava na chyby, problémy a nešťastia; optimista, naopak, zdôrazňuje výhody, klady a prednosti.

Keď Goliáš vyšiel proti Izraelcom, všetci vojaci si mysleli: „Je to veľký obor, ktorého zabiť nedokáže nikto z nás.“

Dávid sa pozrel na obra a pomyslel si: „Je taký veľký, že by som musel byť naozaj slepý, aby som ho netrafil.“

Klasickým príkladom správnych optimistov sú sedemdesiatroční manželia, čo si kúpili pozemok na pôžičku, ktorú sa zaviazali splácať 30 rokov.

Optimistom je pani, ktorá si začne obúvať topánky, keď kazateľ povie: „Na záver vám chcem ešte porozprávať krátky príbeh.“

Optimista je človek, ktorý si spomenie, že sa potrebuje okúpať, keď náhodou spadne do vody.


Zdieľať: