Pozorovali ste niekedy za jasnej noci hviezdnatú oblohu? Koľko hviezd ste rozoznali? Videli ste Mliečnu cestu? Ak bola bezmesačná noc a vy ste boli dostatočne ďaleko od mestského osvetlenia, možno ste naprieč oblohou uvideli slabo žiariaci široký pás hviezd. To je pohľad do centra našej galaxie – Mliečnej cesty, kde sa hviezdy zdajú tak blízko pri sebe, že splývajú do mliečnej bielej žiary.

Keďže celá naša slnečná sústava obieha okolo nevýraznej hviezdy v jednom zo špirálových ramien našej galaxie, sme ďaleko od centra všetkého diania. Sme „na predmestí“ našej vlastnej galaxie. Sme malý bod v mori asi dvesto miliárd hviezd.

200 000 000 000 hviezd! No aj za najtmavšej noci bez jediného mráčika dokážu naše oči rozoznať približne len 3 000 z nich. Zo Zeme vidíme voľným okom necelých 9 000 hviezd, ktoré sú vlastne „blízko“, pretože sú v našej Mliečnej ceste.

Zdieľať tento príbeh: