Keď sestra Tereza zložila večné sľuby na celý život, začali ju oslovovať „matka“ namiesto „sestra“. Keď sa jeden malý chlapec dopočul, že sestra Tereza odchádza, prišiel so slzami za ňou. „Och, nestaňte sa matkou!“ nariekal. Ona ho objala a povedala mu: „Veď sa nič nestalo. Netráp sa. Odteraz budem navždy tvojou mamičkou.“ Malý chlapec sa usmial, vydýchol si a poskakujúc sa vrátil k svojim kamarátom.


Zdieľať: