Traja muži sa navzájom chválili, ako vedia zatočiť so svojimi manželkami. Prvý muž sa chválil tým, že po svadbe rozkázal svojej manželke, aby vždy umývala riad a upratovala celú domácnosť.

„Najskôr som nič nevidel, ale na tretí deň, keď som sa vrátil domov, som našiel dom krásne uprataný, riad umytý a na stole stál prvotriedny obed.“

Druhý muž prikázal po svadbe svojej žene, aby vždy umývala riad, udržiavala poriadok v domácnosti a varila.

„Prvý deň som nič nevidel, ale na druhý deň som si už všimol mierne zlepšenie a na tretí deň bol dom krásne uprataný, riad bol umytý a na stole ma čakal vynikajúci obed.“

Tretí muž sa chvastal sa, že svojej manželke prikázal, aby upratovala, umývala riad, prala, kosila trávnik a trikrát denne pripravila teplé jedlo.

„Prvý deň som nevidel nič, druhý deň tiež nie a až na tretí deň sa mi podliatina mierne vstrebala, takže som začal trochu vidieť na ľavé oko.“

Jedine Kristova milosť môže manželstvo urobiť tým, čím má podľa Božej vôle byť – prostriedkom ku šťastiu a k rozvoju ľudstva. A tak môžu pozemské rodiny svojou jednotou, pokojom a láskou predstavovať nebeskú rodinu.


Zdieľať: