Dr. Jozef Wolff sa narodil v Nemecku. Jeho rodičia boli zbožní Židia, otec bol rabín. U nich doma sa stretávali židovskí myslitelia a diskutovali o rôznych veciach. Jozef ako chlapec sedával pri otcovi a počúval. Keď sa raz spomenulo meno Ježiš Nazaretský a on sa spýtal, kto to je, dostal takúto odpoveď: „Bol to neobyčajne nadaný Žid, ktorý sa však vydával za Mesiáša, preto ho židovský súd odsúdil na smrť.“ V chlapcovej mysli sa vynorila otázka: Čo ak bol aj Ježiš prorokom a Židia ho ako nevinného zabili?

Tento pocit bol taký silný, že hoci mu výslovne zakázali vstúpiť do kresťanského kostola, často sa pred kostolom zastavil a vonku počúval kázeň. Ako sedemročný sa pred istým starším kresťanským susedom chválil, ako Izrael ako národ zvíťazí, keď raz príde Mesiáš. Starý pán mu prívetivo odvetil: „Milý chlapče, poviem ti, kto bol skutočný Mesiáš: Bol to Ježiš z Nazareta, ktorého tvoji predkovia zabili. Choď domov a prečítaj si 53. kapitolu z knihy proroka Izaiáša. Zistíš, že Ježiš Kristus je Boží Syn.“

Jozef šiel domov a prečítal si túto kapitolu. S údivom zistil, ako presne sa predpoveď splnila na Ježišovi z Nazareta.

Kedy si naposledy čítal 53. kapitolu proroka Izaiáša?


Zdieľať: