Dr. Jozef Wolff (1795-1862), misionár celého sveta, ako 11-ročný odišiel z domu. Istý čas býval u príbuzných, ktorí ho však čoskoro ako odpadlíka vyhnali. Nemohli sa zmieriť s tým, že ako Žid uveril, že Ježiš je predpovedaný Mesiáš. Jozef chodil z miesta na miesto, pritom usilovne študoval a na živobytie si zarábal vyučovaním hebrejčiny.

Keď mal 26 rokov, začal verejne kázať o Ježišovi ako o predpovedanom Mesiášovi. Poukazoval na jeho prvý príchod a súčasne upozorňoval, že Mesiáš príde znova ako kráľ a vysloboditeľ. Hlbším štúdiom prorockých kníh Daniel a Zjavenie dospel k presvedčeniu, že druhý príchod Ježiša Krista je naozaj blízko.

Wolff v priebehu vyše dvadsiatich rokov (1821-1845) precestoval mnoho krajín. Kázal v Egypte, Severnej Amerike, Sýrii, Palestíne, južnom Rusku, Perzsku, Indii, Kašmíre, Tibete, Afganistane, Konstantinopole, Turecku, Grécku a Anglicku. Navštívil aj Spojené štáty americké. Kázal v New Yorku, Filadelfii i Washingtone. Dokonca mu povolili kázať v kongresovej sále. Všade, kam prišiel, kázal o skorom Kristovom návrate.

Odvtedy uplynulo takmer dvesto rokov. Koľko zostáva do Kristovho príchodu dnes?


Zdieľať: