Mladosť je revolučná a chce všetko rýchlo meniť. Staroba je skôr konzervatívna a k všetkým zmenám nedôverčivá.

Mladosť je neposedná, pretože má ešte málo rozumu, zatiaľ čo staroba je usedená, pretože už má veľa skúseností.

Mladí sa dokážu ľahšie vyrovnávať s rôznymi prekážkami a ťažkosťami života. Majú ešte viac síl a lepšie nervy. Starí sa naproti tomu dokážu lepšie vyhnúť prekážkam a ťažkostiam. Mladí ich preto niekedy podozrievajú, že sú zbabelí a nestatoční.

Mladí túžia po slobode a chcú si užívať, zatiaľ čo starí zdôrazňujú autoritu a poriadok. Preto si mladí myslia, že s nimi prichádzajú lepšie časy, zatiaľ čo starých trápi, že s ich generáciou lepšie časy odchádzajú.

Mladí žijú nádejami a snami o budúcnosti, starí skôr spomienkami na minulosť. Preto býva mladosť optimistická a vzrušená a staroba pesimistická a príliš triezva.

Rozdielov medzi starobou a mladosťou je oveľa viac. Všetky spolu dokazujú, že srdce otcov je iné než srdce synov. Napriek tomu je nutné, aby generácie žili spolu a učili sa navzájom znášať, aby „srdcia otcov“ boli obrátené k synom a “srdcia synov“ k otcom.


Zdieľať: