Čo by ste urobili, keby som vám ponúkol mesačne tisíc korún za to, že budete každý deň študovať Bibliu? Keby sa za každého získaného človeka do cirkvi vyplácala finančná prémia tomu, kto ho získal? A čo vtedy, keby preplatenie letného tábora bolo podmienené pravidelnou dochádzkou na bohoslužby? Prijali by ste tieto ponuky? Koľkí vlažní, či váhaví kresťania by si dokázali perfektne zorganizovať denný režim, vypustili z neho niektoré svoje obľúbené koníčky – a zvládli by to!

Motivácia je jeden zo základných prostriedkov výchovy. Len si spomeňte, ako ste nechceli jesť špenát alebo si umývať uši! A zrazu, keď vám rodičia sľúbili krásny vreckový nožík alebo návštevu cirkusu, všetko sa zmenilo. Akú motiváciu by sme mali mať k štúdiu Božieho slova, modlitbe a zbožnému životu? „Vo všetkom, čo konáme, nás vedie Kristova láska.“ (2 Kor 5,14)


Zdieľať: