Ktosi povedal, že malá mucha v Noachovom korábe bola rovnako v bezpečí ako veľký slon. Nebola to slonova veľkosť a sila, čo mu zaručovalo bezpečie, ale koráb, ktorý zachránil rovnako slona i muchu. A naopak – mimo korábu hrozilo rovnaké nebezpečenstvo najsilnejšiemu slonovi i najslabšej muche.
Všetci – veľký alebo malý, bohatý alebo chudobný, vzdelaný alebo nevzdelaný, starý alebo mladý – môžu byť v bezpečí len v Ježišovi Kristovi. Naša veľkosť, skutky, vzdelanie, zásluhy v tom nič nezavážia.


Zdieľať: