Čítal som, že keď anglický kráľ Edward VI., ktorý vládol v 16. storočí, navštívil bohoslužby, pri čítaní Božieho slova stál a robil si poznámky. Keď sa vrátil domov, pozorne si svoje poznámky preštudoval. Celý týždeň sa vážne usiloval o to, aby to, čo mu Boh povedal, uplatnil vo svojom živote. Jedno jediné rozhodnutie premenené na čin má pre náš rast väčší význam než hlava plná vznešených myšlienok o Bohu.

Jeden krok dopredu v poslušnosti je viac, než roky štúdia o tom.

Pozerať sa je jedna vec.

Vidieť to je druhá vec.

Pochopiť to je tretia vec.

Poučiť sa z toho, čo si pochopil, je ešte celkom niečo iné.

Ale vykonať to, čo si sa naučil, je vlastne to, na čom v skutočnosti záleží.


Zdieľať: