Aj vtedy, keď bol kráľ Alexander Veľký na vojenskom ťažení v Ázii, zaujímal sa o finančnú situáciu svojich vojakov. Aby rodiny tých, ktorí boli s ním vo vojne, netrpeli počas ich neprítomnosti nedostatkom, delil sa s nimi o kráľovské pozemky a príjmy. Keď už takýmto spôsobom vyčerpal takmer všetky kráľovské zdroje, jeho priateľ, generál Perdiccas, sa ho spýtal, čo si nechal pre seba.

„Nádej,“ odpovedal Alexander.

„V tom prípade,“ povedal Perdiccas, „my, ktorí sa s tebou delíme o tvoje starosti, chceme sa deliť aj o tvoju nádej.“

Generál odmietol pridelenú čiastku a niekoľkí ďalší kráľovi priatelia urobili to isté.


Zdieľať: