Hovorí sa, že Cýrus, zakladateľ Perzskej ríše, raz zajal istého kráľa s jeho rodinou. Keď pred neho predstúpila celá rodina, monarcha sa spýtal väzňa:

„Čo mi dáš, keď ťa oslobodím?“

„Polovicu svojho bohatstva,“ znela jeho odpoveď.

„A keď prepustím tvoje deti?“

„Všetko, čo vlastním.“

„A keď oslobodím tvoju manželku?“

„Vaša Výsosť, dám vám seba.“

Cýrus bol taký dojatý touto odpoveďou, že ich prepustil všetkých. Keď sa vrátili domov, kráľ povedal svojej manželke: „Nebol Cýrus veľkorysý?“

Pohľadom plným lásky mu jeho manželka odpovedala: „Nevšimla som si. Musela som sa stále pozerať na teba – na človeka, ktorý bol ochotný dať za mňa seba.“


Zdieľať: