John Newton bol hrubý, drsný námorník, ktorého slovník oplýval vulgárnymi výrazmi. Nenávidel život a život nenávidel jeho. Bol kapitánom na lodi, ktorá slúžila na obchod s otrokmi. Jedného dňa mu niekto dal do rúk knihu o Ježišovi Kristovi. Keď knihu začal čítať a spomenul si na svoju dobrú matku, ktorá mu v detstve veľmi často hovorila o Spasiteľovi, zatúžil zmeniť svoj život. Tak vlastne spoznal Ježiša a vrátil sa k Bohu. Neskôr prešiel celé Anglicko a všade, kde bol, hovoril o svojej viere. Keď prišla staroba, nevzdal sa prednosti hovoriť o tom, čo pre neho znamená Kristus. Musel však mať asistenta, ktorý stál za kazateľnicou pri ňom a pomáhal mu. Bol už takmer slepý a hovoril sotva šeptom, ale kým dýchal, nič mu nemohlo zabrániť v tom, aby zvestoval Ježiša.

Keď raz kázal na bohoslužbe, zopakoval vetu: „Ježiš Kristus je nádherný.“ Jeho pomocník mu zašepkal: „Už ste to povedali dvakrát.“ Newton sa otočil k asistentovi a nahlas povedal: „Áno, už som to povedal dvakrát, a poviem to znovu.“ Kamenné stĺpy v chráme sa takmer zatriasli, keď tento veľký starý kazateľ povedal znovu: „Ježiš Kristus je nádherný!“


Zdieľať: