1. Buď šťastný. Nauč sa tešiť z maličkostí.
2. Každého v živote stretávajú chvíle žiaľu i radosti. Snaž sa, aby smiech prevážil slzy.
3. Neber sám seba príliš vážne. Nemysli si, že práve ty by si mal byť uchránený od nešťastí, ktoré stretávajú ostatných.
4. Nemôžeš sa páčiť všetkým. Netráp sa príliš, keď ťa kritizujú.
5. Buď sám sebou, nedovoľ, aby kamaráti určovali tvoju životnú úroveň.
6. Rob to, z čoho budeš mať radosť. Vystríhaj sa dlhov.
7. Nenamýšľaj si problémy. V tvojich predstavách vyzerajú oveľa horšie než sú v skutočnosti.
8. Nepestuj nepriateľstvo. Vyhýbaj sa tým, ktorí ťa robia nešťastným.
9. Maj veľa záujmov. Spoznávaj svet, cestuj a čítaj.
10. Nepremárni čas tým, že sa budeš trápiť svojimi chybami a problémami.
11. Urob niečo pre tých, ktorí sú menej šťastní ako ty
12. Vždy si nájdi nejakú činnosť. Zamestnaný človek nemá čas byť nešťastný.


Zdieľať: