Jeden učiteľ sa prihováral skupine dychtivých mladých študentov. Dal im úlohu vyjsť do ulíc a parkov a nájsť niekde malý, nepovšimnutý kvietok. Potom ich požiadal, aby si tento kvietok poriadne poprezerali. Dal im na to dostatok času. „Vezmite si lupu a všímajte si jemné žilky na listoch, nepatrné rozdiely a odtiene farieb. Otáčajte pomaly list a pozorujte jeho súmernosť. Pamätajte si, že tento kvet mohol zostať nepovšimnutý a nedocenený, keby ste ho neboli našli a neobdivovali.

Keď sa študenti vrátili, učiteľ poznamenal: „Ľudia sú ako tieto kvety. Každý človek je odlišný, starostlivo a dôkladne stvorený, jedinečne obdarený. Musíte však s nimi stráviť čas, aby ste to zistili a spoznali ich. Mnohí ľudia prejdú okolo vás nepovšimnutí a nedocenení, pretože nikto si nenašiel čas byť s nimi a obdivovať ich jedinečnosť.“


Zdieľať: