Mal som stretnutia o duchovnom oživení na území Arizony, kde sa vo veľkej miere prevádzajú satanské kulty. Zvyčajne spávam dobre, ale tu som sa každé ráno približne o tretej zobudil a začal zápasiť s návalom negatívnych myšlienok: Vzdaj sa! Nemáš na to, aby si viedol tieto stretnutia. Zomrieš.
Po týždni modlitieb k Bohu o pomoc mi poslal priateľa, ktorý v tom dome zostal so mnou. Keď som mu povedal, čo prežívam, vysvetlil mi, že sa mi to stáva práve v čase, ktorý je najvhodnejší pre pôsobenie zlých duchov. Povedal mi, že sa musím modliť nahlas v mene Ježišovom, aby som porazil tieto lži pravdou a pancierom Kristovej spravodlivosti.
„Otče, ďakujem Ti, že som Tvoje dieťa,“ modlil som sa nahlas, keď som sa na ďalšie ráno opäť zobudil. „Prosím o spravodlivosť Ježiša, môjho Spasiteľa, a v mene Ježiš sa vzpieram týmto satanským klamstvám.“ Čoskoro sa mi podarilo opäť zaspať a o niekoľko nocí tieto útoky prestali úplne.
Pamätaj, že tento nepriateľ nemôže obstáť v prítomnosti pravdy.


Zdieľať: