Lord Congleton raz vymyslel šikovný plán, ako svojich nájomníkov naučiť, že človek získava odpustenie hriechov vďaka viere, kým nevera mu bráni prijímať požehnanie evanjelia.

Mnohí z tých, ktorí mali u neho niekoľkoročný dlh za nájom, očakávali prísne a krátke súdne pojednávanie. Namiesto toho tento muž vyvesil oznam, na ktorom sľuboval, že tomu, kto v presne stanovený deň príde dopoludnia za ním, odpustí všetok doterajší dlh.

V určený deň sedel vo svojej kancelárii a čakal, aká bude odozva nájomníkov. Na ulici sa zhromaždil veľký zástup ľudí, ktorí si medzi sebou niečo pošuškávali alebo sa spolu rozprávali. Nikto z nich však nevstúpil do otvorených dverí. Tesne pred dvanástou vbehol dnu udychčaný nájomník, ktorý sa oneskoril.

„Skutočne si myslíte, že vám bude váš dlh odpustený?“ spýtal sa ho Lord Congleton.

„Áno, pane, pretože ste to čestne sľúbili.“

„A vy mi veríte?“

„Áno, verím, pretože nie ste človekom, ktorý by zvykol klamať.“

„A ste vy dobrý a pracovitý človek?“ spýtal sa majiteľ.

„Na vyvesenom ozname sa o tom nič nehovorilo, pane.“

„Tak vy naozaj veríte tomu, čo som povedal a prišli ste, aby som vám napísal potvrdenie, že vám je dlh odpustený?“

„Áno, pane.“

Lord Congleton napísal na potvrdenku „všetko zaplatené“ a podal ju nájomcovi. Práve keď hodiny odbíjali pravé poludnie, šťastný muž vybehol z domu a mávajúc potvrdenkou volal: „Mám to! Mám to! Už nemám nijaký dlh!“

Keď to videli ľudia na ulici, rozbehli sa a chceli sa natlačiť dnu, ale dvere už boli zatvorené! Jeho slovám uveril jeden jediný človek, ktorý svoju vieru potvrdil činom. Len on sám mal z toho požehnanie.

Pán Boh ponúka dar nevšednej hodnoty všetkým ľuďom. Koľkí sú však ochotní tomu naozaj uveriť a urobiť rozhodujúci krok viery?


Zdieľať: