„Buď mi dáš Škótsko, alebo zomriem!“ Tak znela modlitba odvážneho škótskeho reformátora Johna Knoxa. Duch Svätý naplnil Knoxa neochvejnou túžbou vyslobodiť svoj ľud spod jarma narušeného náboženstva, aby mohol slobodne uctievať Boha v jednoduchosti evanjelia.
Pred nejakým časom som stál za kazateľnicou v St. Giles Cathedral v Edinburgu. Pretože sám som kazateľ, myslel som na Knoxa, ktorý tu 9. novembra 1572 kázal svoje posledné kázanie. „Bol už taký slabý, že potreboval pomoc, aby prišiel za kazateľnicu. Ale ten starý plameň, ktorým zapálil celé Škótsko, znovu vyšľahol. Katedrála zahrmela zvukom trúb. Kázal tak horlivo a energicky, že sa zdalo, že rozbije kazateľnicu na kusy.“ (James Burns, Revival, 265)
Johna Knoxa nikto nepoznal ako bojazlivého človeka. Ako katolícky kňaz sa vo svojich štyridsiatich rokoch obrátil k protestantizmu. Čoskoro na to bol zatknutý a prinútený slúžiť 19 mesiacov ako otrok na galejach, pripútaný k veslu na jednej francúzskej lodi. Keď sa mu horko-ťažko podarilo uniknúť, našiel spôsob, ako sa dostať do Anglicka a potom do Ženevy. Pán ho však volal späť do Škótska, kde mocným spôsobom použil dar, ktorým ho Duch obdaroval.


Zdieľať: