Istý pán si kúpil oslíka, ktorý bol veľmi tvrdohlavý. Nechcel urobiť ani krok. Odborník na tieto zvieratá si všimol, ako sa nový majiteľ trápi. Prišiel za ním a vraví mu:

„Takto sa oslíkmi nezaobchádza. Musíte to urobiť inak.“

„A ako?“

„Musíte sa mu milo prihovoriť a pekne ho pohladiť.“

Nový majiteľ ho hladil a milými slovami sa mu prihováral. Ale oslík nepohnute stál. Odborník ho chvíľu mlčky sledoval. Keď sa nový majiteľ začal opäť sťažovať, ponúkol sa, že mu pomôže. Cestou vytiahol z plota tyčku a keď prišiel k oslíkovi, poriadne ho ňou udrel. Oslík sa zachvel… Potom vzal uzdu a podal ju majiteľovi slovami: „Nech sa páči, odveďte si ho domov.“

Nový majiteľ zostal v šoku. „To som mohol urobiť aj ja. Ale vy ste povedali, že sa mu mám pekne prihovárať a hladkať ho.“

„Oslíkovi sa musíte vždy pekne a láskavo prihovoriť. Ale najprv…. najprv musíte upútať jeho pozornosť,“ odvetil odborník.

Aj Pán Boh sa nám prihovára jemne a láskavo, ale… stáva sa, že niekedy musí najprv upútať našu pozornosť.


Zdieľať: